Kom med på Merkurs årsmöte på Panimoravintola Koulu den 27.3 kl. 17.00!

 

KONTAKTUPPGIFTER

Ekonomföreningen Merkur r.f.

Ordförande Philip Sjöstrand
e-post: sjostrand.philip@gmail.com
 

Kansli:


Hantverkaregatan 17 D 79, 20100 Åbo
e-post: kansli@ekonomforeningenmerkur.fi
tel. +358 (0)2 469 0690
Öppet: må-to kl 9-14, fredag stängt

Välkommen till Merkur!

 

Ekonomföreningen Merkur är en förening i Finlands Ekonomer och bevakar bland annat de svenskspråkiga intressena i förbundet och representerar Åboland med omgvining samt Åland. Via ditt medlemskap i Merkur får du ta del av alla de förmåner och tjänster som Merkur och Finlands Ekonomer erbjuder.

 

Vårt syfte är att upprätthålla kontakten mellan medlemmar, främja våra gemensamma angelägenheter och intresset för ekonomiska frågor samt verka till förmån för Åbo hanken och dess studerande. Därtill ordnar vi olika evenemang som stöder dessa syften och befrämjar ”networking” mellan medlemmarna.

 

Vi arbetar tillsammans med Finlans Ekonomer för ekonomernas ställning på arbetsmarknaden.

 


 

Bekanta dig med Finland Ekonomers evenemang
Finlands Ekonomers evenemang
Bli medlem
Redigera dina medlems-uppgifter