AKTUELLT INOM MERKUR

RSS

KONTAKTUPPGIFTER

 

Ekonomföreningen Merkur r.f.

Ordförande Philip Sjöstrand
sjostrand.philip@gmail.com
 

Kansli:

Hantverkaregatan 17 D 79, 20100 Åbo

kansli@ekonomforeningenmerkur.fi
+358 (0)2 469 0690

Öppet: må-to kl 9-14, fredag stängt


 

Ta kontakt

VÄLKOMMEN TILL MERKUR!

Ekonomföreningen Merkur är en förening i Finlands Ekonomer och bevakar bland annat de svenskspråkiga intressena i förbundet och representerar Åboland med omgvining samt Åland. Via ditt medlemskap i Merkur får du ta del av alla de förmåner och tjänster som Merkur och Finlands Ekonomer erbjuder.

Vårt syfte är att upprätthålla kontakten mellan medlemmar, främja våra gemensamma angelägenheter och intresset för ekonomiska frågor samt verka till förmån för Åbohanken och dess studerande. Därtill ordnar vi olika evenemang som stöder dessa syften och befrämjar ”networking” mellan medlemmarna. Vi vill finnas till för dig under alla skeden av karriären.

Vi arbetar tillsammans med Finlands Ekonomer för ekonomernas ställning på arbetsmarknaden.


 

JULGLÖGG TILLSAMMANS MED TSE

Måndagen den 17.12 ordnar Merkur tillsammans med Turun Seudun Ekonomit (TSE) en gemensam glöggtillställning på Panimoravintola Koulu, Historieklassen (Eriksgatan 18, första våningen).

Glögg, mingel och trevligt sällskap står på programmet och det är fritt fram att dyka upp när som helst mellan kl. 16 och 18.30. Ingen förhandsanmälan behövs. Merkur bjuder alla medlemmar på en glögg.


 

Bekanta dig med Finland Ekonomers evenemang
Bekanta dig med Finlands Ekonomers evenemang