Ekonomit etsii viestintäasiantuntijaa

25.4.2016

Tänään vietetään Naisten palkkapäivää. Päivän tarkoituksena on muistuttaa perusteettomista palkkaeroista naisten ja miesten välillä. Päivä on valittu siksi, koska naisten palkanmaksun voidaan tilastojen perusteella katsoa päättyvän kuun vaihteessa.

Ekonominaiset ansaitsevat samasta työstä 11 % vähemmän kuin ekonomimiehet. Palkkojen raakaero ekonomeilla on 24 %. Kun selittävät tekijät kuten toimiasema, viikkotyötunnit ja poissaolovuodet työmarkkinoilta poistetaan, jää jäljelle 11 %.

Selkeästi suurin mies- ja naisekonomien palkkaeroja selittävä tekijä on asemataso. Suomen Ekonomit kannustaa naisekonomeja tarttumaan rohkeammin tilaisuuksiin, pyytämään hanakammin palkankorotusta sekä pitämään huolen siitä, että perhevastuu ei ole pääasiassa vain yhdellä vanhemmalla. "Jos perhevastuu jakaantuu tasaisesti, on perheen molemmilla vanhemmilla huomattavasti parempi mahdollisuus keskittyä myös uraansa ja tarttua mielenkiintoisiin haasteisiin" – sanoo Suomen Ekonomien tasa-arvoasioista vastaava asiamies Kosti Hyyppä.

Ekonominaisten eteneminen ei ole kiinni osaamisesta, mutta puutteita saattaa olla rohkeudessa ja itseluottamuksessa. Monesti naiset päättävät myös olla tarttumatta tilaisuuteen, koska asettavat perheen etusijalle.  Uraratkaisuja tehdessään naiset voisivat kuitenkin miettiä, onko perheessä molempien ura jo joustanut.