Suomen Ekonomit: Paikallista sopimista koskeva selvitys tasapainoinen

25.4.2016

Suomen Ekonomit on jo pitkään puhunut paikallisen sopimisen tärkeyden puolesta. Tänään julkaistu Harri Hietalan selvitys tuo paljon hyviä ratkaisuja asiaan korostaen paikallisen sopimisen toimivia rakenteita.

Työaikamuutokset ovat askel oikeaan suuntaan

Suomen Ekonomit näkee paljon positiivista ehdotuksessa muuttaa liukuvan työajan enimmäismääriä. "Tavoitteenamme on ollut jo pitkään, että joustavat työaikajärjestelyt ovat arkea työpaikoilla ja ne sopeutuvat sekä työnantajan että työntekijän tarpeisiin", toteaa Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Hanna-Leena Hemming. "Uudessa mallissa mahdollistuisi enemmän työn tekeminen kiirehuippuina ja vastapainona tälle riittävä palautuminen", Hemming jatkaa.

Olennainen osa työaikajärjestelyjä on työaikapankkien kirjaaminen lakiin. Suomen Ekonomit toivoo, että esityksen myötä työaikapankit tulisivat yhä laajempaan käyttöön työelämässä. 

Ylitöiden maksaminen kiinteällä kuukausikorvauksella asettaa kovia vaatimuksia sekä työnantaja- että työntekijäpuolelle. Moni ekonomi tekee ylitöitä korvauksetta, joten selkeyttä tilanteeseen on kaivattu jo pitkään. Tämä ns. könttäkorvaus toimii kuitenkin vain silloin, kun työajan seuranta on toteutettu lain edellyttämällä tavalla.

Henkilöstöedustajan rooli selkeytettävä

Henkilöstön edustuksen saaminen yrityksen hallintoon luo hyvän pohjan tehokkaammalle tiedon kululle ja vahvistaa positiivisella tavalla henkilöstön asemaa.

Tulkinnanvaraisuutta ja epäselvyyksiä herättää kysymys siitä, kenellä on oikeus sopimiseen järjestäytymättömissä yrityksissä. Nykyjärjestelmän mukaan näihin yrityksiin ei voida valita luottamusmiestä, joten on tärkeä määrittää hyvin tarkasti, keitä sopimuspöydissä istuvat henkilöstön edustajat ovat. "Neuvottelupöytään täytyy saada henkilö, jolla on oikea suoja ja riittävät oikeudet ja velvollisuudet kuten luottamusmiehillä järjestäytyneissä yrityksissä", huomauttaa Suomen Ekonomien työmarkkinajohtaja Lotta Savinko.

Suomen Ekonomit tekee aktiivisesti työtä, että saisi jäseniään yhä enemmän työehtosopimusten piiriin. Tämän vuoksi on hyvä, että selvityskin rakentuu yleissitovuudelle ja pohjaa työehtosopimuksiin. Savinko korostaa, että Ekonomit on osaltaan valmis toimimaan sen puolesta, että paikallisen sopimisen keskeisistä kysymyksistä sovitaan TES-pöydissä.

Suomen Ekonomit on tyytyväinen myös siitä, että selvitys antoi selkeän esityksen ristiriitojen ratkaisemisesta paikallisessa sopimisessa.