Bli medlem

När du blir medlem i din lokalförening blir du också medlem i Finlands Ekonomer. Som medlem får du tilll ditt förfogande all den service Finlands Ekonomer och Merkur erbjuder.

Som medlem får du också delta i din lokalförenings verksamhet och påverka den. Merkur väljer ny styrelse varje höst. Är du intresserad av styrelseverksamheten? Anmäl ditt intresse till ordförande Barbro Schauman (barbro.schauman(at)abo.fi).
Välkommen med i ekonomernas gemenskap!

Vad får du?

Medlemsavgiften består av:

Hjälp med att göra arbetsansökan, CV och arbetsavtal samt hjälp med löneförhandlingar

Karriärträning, mentorskap och coaching

Evenemang och kurser, även på nätet

Individuell juridisk rådgivning i anställningsfrågor

Stöd för företagandet

Stöd för chefsarbetet

Nätverksbyggande

If-försäkringsförmåner

Finlands Ekonomers medlemsavgift 189 €

Merkurs medlemsavgift 25 €

Valfri KOKO-arbetslöshetskassans avgift 63 €

Hela årets totala avgifter 277 €

Medlemsavgiften inklusive avgiften till KOKO-arbetslöshetskassan är i sin helhet avdragbar i beskattningen.