Bli medlem


När du blir medlem i din lokalförening blir du också medlem i Finlands Ekonomer. Som medlem får du tilll ditt förfogande all den service Finlands Ekonomer och Merkur erbjuder.

Som medlem får du ockå delta i din lokalförenings verksamhet och påverka den. Merkur väljer ny styrelse varje höst. Är du intresserad av styrelseverksamheten? Anmäl ditt intresse till ordförande Cecilia Achrén (cecilia.achren@gmail.com).


 


Välkommen med i ekonomernas gemenskap!

Vad får du?

Vad betalar du?

 • Hjälp med att göra arbetsansökan, CV och arbetsavtal samt med löneförhandlingar

 • Karriärträning, mentorskap och coaching

 • Evenemang och kurser, även på nätet, läs mer: tapahtumat.ekonomit.fi/sv

 • Individuell juridisk rådgivning i anställningsfrågor

 • Stöd för företagandet

 • Stöd för chefsarbetet

 • Nätverksbyggande

 • Årsprenumeration på tidskriften Talouselämä och Ekonomi

 • Rabatt på årsprenumerationen av Kauppalehti

 • If-försäkringsförmåner

Medlemsavgift Finlands Ekonomer

199 €

Ekonomföreningens avgift

47 €

Evetuell avgift till IAET-kassan

105 €

Skatteavdrag *

-102,30€

* Medlemsavgiften är avdragsgiltig i beskattningen. Exemplet är räknad med skatteprocent 30.

 

Sammanlagt 238,70€


   

   

  Finlands Ekonomer är en service- och intresseorganisation för personer som avlagt högskoleexamen inom ekonomiska vetenskaper och för ekonomistuderande. Förbundet består av 25 ekonomföreningar och 13 studerandeföreningar. Finlands Ekonomer har över 50 000 medlemmar och är därmed Akavas fjärde största medlemsorganisation.


   

  Suomen Ekonomit
  Bli medlem
  Redigera dina medlems-uppgifter
  Ta kontakt