Bli medlem


När du blir medlem i din lokalförening blir du också medlem i Finlands Ekonomer. Som medlem får du tilll ditt förfogande all den service Finlands Ekonomer och Merkur erbjuder.

Som medlem får du ockå delta i din lokalförenings verksamhet och påverka den. Merkur väljer ny styrelse varje höst. Är du intresserad av styrelseverksamheten? Anmäl ditt intresse till ordförande Cecilia Achrén (cecilia.achren@gmail.com).


 


Välkommen med i ekonomernas gemenskap!

Vad får du?

Medlemsavgiften består av:

 • Hjälp med att göra arbetsansökan, CV och arbetsavtal samt med löneförhandlingar

 • Karriärträning, mentorskap och coaching

 • Evenemang och kurser, även på nätet

 • Individuell juridisk rådgivning i anställningsfrågor

 • Stöd för företagandet

 • Stöd för chefsarbetet

 • Nätverksbyggande

 • Årsprenumeration på tidskriften Talouselämä och Ekonomi

 • Rabatt på årsprenumerationen av Kauppalehti

 • If-försäkringsförmåner

Finlands Ekonomers medlemsavgift

224 €

Merkurs medlemsavgift

18 €

KOKO-arbetslöshetskassans avgift

66 €

Hela årets totala avgifter 308 €

 

Medlemsavgiften inklusive avgiften till KOKO-arbetslöshetskassan är i sin helhet avdragbar i beskattningen. 

 


   

   

  Finlands Ekonomer är en service- och intresseorganisation för personer som avlagt högskoleexamen inom ekonomiska vetenskaper och för ekonomistuderande. Förbundet består av 25 ekonomföreningar och 13 studerandeföreningar. Finlands Ekonomer har över 50 000 medlemmar och är därmed Akavas fjärde största medlemsorganisation.


   

  Suomen Ekonomit
  Bli medlem
  Redigera dina medlems-uppgifter
  Ta kontakt