Evenemang 2023

MARS

Merkur ordnar en teaterresa till Helsingfors fredagen den 24.3 för att se på Själarnas ö på Svenska Teatern i Helsingfors. 

APRIL

Merkurs vårmöte

MAJ

Golfkurs