Mentorskap och mentorsprogrammet

MENTORSPROGRAMMET 2020-2021

-  Ett samarbetsprojekt mellan Ekonomföreningen Merkur r.f. och Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

-  Pågår under läsåret 2020-21

-  10-15 studerande ansöker om mentor

-  Vi parar ihop mentorerna med adepterna utgående från intressen, utbildning, arbetserfarenhet och framtidsplaner

-  Mentorsrelationen avslutas vid programmets kick-out i maj 2021

Som koordinator fungerar Barbro Schauman, (barbro.schauman@abo.fi).


År 2019 hade vi elva aktiva mentorspar.