Mentorskap

 


MENTORSKAPSPROGRAMMET

Ekonomföreningen Merkurs mentorskapsprogram ordnas i samarbete med Merkantila Klubben (MK) och Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Målet är att stöda studerandes karriärutveckling i slutskedet av studierna och är ett sätt att öka samarbetet mellan studerande, näringslivet, handelshögskolan och alumner.

Mentorskapsprogrammet som kör igång i januari och avslutas i december riktar sig i första hand till ekonomstuderande på magisternivå och går ut på att varje studerande som blir antagen till programmet får en egen mentor från näringslivet. Utöver personligt mentorskap arrangeras gemensamma träffar där både adepter och mentorer deltar och diskuterar intressanta och aktuella teman i anknytning till jobbsökning, karrirärplanering, personlig utveckling, rekrytering osv.

År 2019 hade vi elva aktiva mentorspar.

Som koordinator fungerar Johanna Lindström (johanna.lindstrom@abo.fi).