Mentorskap

 


MENTORSPROGRAMMET 2020-2021

- ett samarbetsprojekt mellan Ekonomföreningen Merkur r.f. och Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

-  pågår under läsåret 2020-21

- 10-15 studerande ansöker om mentor

- Vi parar ihop mentorerna med adepterna utg från intressen, utbildning, arbetserfarenhet 
   och framtidsplaner

- Mentorsrelationen avslutas vid programmets kick out i maj 2021


Som koordinator fungerar Barbro Schauman, (barbro.schauman@abo.fi).

 

År 2019 hade vi elva aktiva mentorspar.