Om oss

Ekonomföreningen Merkur r.f. är en förening för personer som studerat och utexaminerats från Åbo hanken eller motsvarande inhemsk eller utländsk läroinrättning. Merkur är Finlands Ekonomers svenskspråkiga lokalförening, med hemort i Åbo.

En del av våra ca 800 medlemmar har studerat när skolan var handelshögskolan vid Åbo Akademi och andra när den gick under namnet Ekonomutbildningen vid Ekonomisk Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi.

 

Vad gör vi?

Föreningens syfte är att upprätthålla kontakten med sina medlemmar, främja deras gemensamma angelägenheter och intresset för ekonomiska frågor samt verka till förmån för Åbo hanken och dess studerande. Därtill ordnar vi olika evenemang som stöder dessa syften och befrämjar ”networking” mellan medlemmarna.

 

 

Ta kontakt